Proces rejestracji interfejsu API reklam produktu (PA API)

Połączyliśmy rejestrację PA API z rejestracją partnerów i uprościliśmy kroki prowadzące do utworzenia i zarządzania danymi dostępowymi do PA API, a wszystko to w obrębie Strefy Partnera!

Obecni użytkownicy PA API mogą nadal zarządzać swoimi danymi dostępowymi za pomocą konsoli AWS lub wybrać migrację do nowego procesu rejestracji. Po dokonaniu migracji z konta AWS konieczne jest zaktualizowanie swojego klucza dostępu i klucza szyfrowania o nowy zestaw danych dostępowych utworzonych w ramach migracji.

Nowy zestaw danych dostępowych jest powiązany zawsze z głównym właścicielem konta partnerskiego, a główny właściciel konta ma pełną kontrolę nad danymi dostępowymi. Wtórni właściciele kont mogą przeglądać listę powiązanych danych dostępowych, ale nie mogą ich modyfikować.

Automatyczny wzrost wskaźnika żądań skierowanych do PA API, oparty na wydajności konta partnerskiego, tj. sprzedaży wygenerowanej w ciągu ostatnich 30 dni, jest powiązany z głównym właścicielem konta. W związku z tym należy upewnić się, że korzystasz z danych dostępowych wyszczególnionych na swoim koncie partnerskim.

Sekcja FAQ:

 1. Czym jest nowy proces rejestracji? Proces rejestracji PA API został włączony do Strefy Partnera. Uprościliśmy sposób tworzenia danych dostępowych i zarządzania nimi. Teraz wtórni właściciele kont mają wgląd w to, jakie dane dostępowe są używane w koncie partnerskim, chociaż nie mają nad nimi kontroli.
 2. Mój dostęp do PA API jest powiązany z kontem AWS. Jak mogę przejść do nowego procesu rejestracji? Możesz migrować klucze dostępu do interfejsu PA API z konta AWS, klikając opcję „Migruj” (Migrate) na karcie API reklamy produktowej w Strefie Partnera.
 3. Jakie są konsekwencje migracji kluczy dostępu PA API do nowego procesu rejestracji? Po złożeniu wniosku o migrację, Twoje konto AWS straci dostęp do PA API. Oznacza to, że twoja istniejąca para kluczy dostępu nie będzie już ważna, a zatem nie uzyska dostępu do PA API. Otrzymasz nowy zestaw kluczy dostępu utworzonych przy użyciu nowego procesu rejestracji. Upewnij się, że zaktualizowałeś(-łaś) wszystkie swoje integracje o nowy zestaw kluczy dostępu.
 4. Czy mogę używać tego samego zestawu kluczy dostępu na wszystkich moich kontach partnerskich? W momencie gdy jesteś głównym właścicielem wszystkich swoich kont partnerskich zestawy kluczy dostępu mogą być używane dla kont partnerskich w tych samych regionach. Programy Partnerskie Amazon są na chwilę obecną pogrupowane w trzech następujących regionach:
  1. Ameryka / Europa - Stany Zjednoczone, Kanada, Meksyk, Brazylia, Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania i Indie
  2. Japonia
  3. Chiny
 5. Jakie są konsekwencje zmiany głównego właściciela konta partnerskiego? Dopuszczalna szybkość dostępu do PA API, tj. TPS (transakcja na sekundę), jest powiązana z danymi dostępowymi klucza dostępu i wynikami sprzedaży konta partnerskiego. Jeśli strony internetowe obsługiwane przez partnera zostaną zaktualizowane przy użyciu danych dostępowych klucza dostępu nowego właściciela konta głównego, nie ma to wpływu na dotychczasową szybkość TPS. Jeśli tak nie jest, wartości dot. wydajności witryny zostaną przywrócone do tych towarzyszących pierwotnemu właścicielowi konta, a przepustowość witryny może zostać ograniczona z powodu niedopasowania przypisania szybkości dostępu do interfejsu PA API.
 6. Gdzie mogę znaleźć moje klucze dostępu? Listę kluczy dostępu powiązanych z Twoim kontem partnerskim Amazon znajdziesz w Strefie Partnera w karcie API reklamy produktowej. Jeśli nie dokonałeś(-łaś) migracji swoich kluczy dostępu z konta AWS, musisz przejść przez konsolę AWS, klikając opcję „Zarządzaj danymi uwierzytelniającymi” (Manage Credentials) na karcie API reklamy produktowej w Strefie Partnera. Jeśli nie jesteś zarejestrowanym partnerem, możesz znaleźć swoje klucze dostępu bezpośrednio na stronie AWS, wykonując następujące czynności:
  1. Zaloguj się do AWS pod adresem: http://aws.amazon.com.
  2. Przejdź do „Moje konto/konsola” (My Account/Console) w prawym górnym rogu strony.
  3. Wybierz „Dane dostępowe bezpieczeństwa” (Security Credentials).
  4. W polu „Dane dostępowe” (Access Credentials) zobaczysz swoje klucze dostępu. Po kliknięciu na link „Pokaż” (Show) Twój klucz szyfrowania ukaże się.