Regulamin standardowych przychodów z tytułu prowizji z Programu Partnerskiego

Załącznik - Zestawienie Dochodów z Prowizji w UE

Wysokość Standardowego Dochodu z Prowizji może różnić się w zależności od tego, czy do Kwalifikowanego Zakupu dochodzi w wyniku dokonania przez klienta Bezpośredniego Kwalifikowanego Zakupu, czy Pośredniego Kwalifikowanego Zakupu, oraz w zależności od kwoty Kwalifikowanego Przychodu dla danej Kategorii Produktów. „Bezpośredni Kwalifikowany Zakup” oznacza Kwalifikowany Zakup Produktu należącego do tej samej Kategorii Produktów, co strona szczegółowa Produktu, na którą klient wszedł poprzez Specjalny Link i w następstwie tego dokonał danego Kwalifikowanego Zakupu. „Pośredni Kwalifikowany Zakup” oznacza Kwalifikowany Zakup Produktu należącego do innej Kategorii Produktów niż strona szczegółowa Produktu, na którą klient wszedł poprzez Specjalny Link i w następstwie tego dokonał danego Kwalifikowanego Zakupu. Jeżeli Specjalny Link nie prowadzi do strony szczegółowej Produktu, wówczas każdy dokonany Kwalifikowany Zakup stanowi Pośredni Kwalifikowany Zakup. „Kategoria Produktów” oznacza kategorię produktów, do której należy Produkt opisany w poniższych tabelach, zgodnie z naszym wskazaniem. Określimy klasyfikację Produktów w każdej kategorii opisanej w Umowie.

Aktualne Nadzwyczajne Dochody z Prowizji: Kliknij tutaj, aby zapoznać się z aktualną listą Nadzwyczajnych Dochodów z Prowizji, w tym zdarzeń objętych nagrodą, ofert specjalnych i promocji

TABELE STANDARDOWYCH DOCHODÓW Z PROWIZJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII PRODUKTÓW

Standardowy Dochód z Prowizji dla Strony Amazon PL

Kategoria Produktów

Standardowy Dochód z Prowizji

Amazon Influencer Strony Standardowy Dochód z Prowizji

Odzież, Obuwie, Biżuteria, Zegarki, Bagaż, Amazon Fashion - kobiety, mężczyźni i dzieci, Private Label

10%

10%

Urządzenia Amazon: Kindle i urządzenia Echo; Akcesoria do tabletów Fire

10%

10%

Dom, Książki, E-Booki Kindle, Muzyka, Instrumenty muzyczne, Kuchnia, Zabawki, Majsterkowanie (Home Improvement), DVD i blu-ray, Oprogramowanie, Żywność i napoje, cyfrowe Gry Wideo, Biznes, przemysł i nauka, Handmade, Sport i turystyka, Artykuły papiernicze i biurowe, Artykuły dla dzieci i niemowląt, Artykuły spożywcze, Artykuły dla zwierząt, Artykuły ogrodowe, Uroda

8%

8%

Urządzenia rozrywki domowej (Home Entertainment). Smartfony i telefony komórkowe, Komputery, Elektronika, Wideo; Gry, Aparaty, Oprogramowanie cyfrowe (Digital Software)

5%

5%

Konsole Gier Wideo

1%

1%

Karty Podarunkowe

0%

0%

Wszystkie pozostałe Kategorie Produktów

5%

5%

Ponadto, niezależnie od Standardowego Dochodu z Prowizji opisanego na niniejszej stronie oraz niezależnie od wszelkich odmiennych postanowień Umowy, jeżeli stwierdzimy, że promujesz przede wszystkim bezpłatne eBooki Kindle (tzn. eBooki, za które cena zakupu dla klienta wynosi 0,00 €), NIE BĘDZIE CI PRZYSŁUGIWAĆ DOCHÓD Z PROWIZJI ZA JAKIKOLWIEK MIESIĄC, W KTÓRYM SPEŁNIASZ PONIŻSZE WARUNKI:

(a) 10.000 lub większa liczba bezpłatnych eBooków Kindle została zamówiona i pobrana podczas Sesji przypisanych Twoim Specjalnym Linkom; oraz

(b) Bezpłatne eBooki Kindle stanowią co najmniej 80% wszystkich eBooków Kindle zamówionych i pobranych podczas Sesji przypisanych Twoim Specjalnym Linkom.

W celu uzyskania informacji na temat Standardowego Dochodu z Prowizji na pozostałych Stronach Amazon, zobacz Standardowy Dochód z Prowizji w UK, Standardowy Dochód z Prowizji w FR, Standardowy Dochód z Prowizji w DE, Standardowy Dochód z Prowizji w IT, Standardowy Dochód z Prowizji w ESStandardowy Dochód z Prowizji w NLStandardowy Dochód z Prowizji w SE oraz Standardowy Dochód z Prowizji w BE.