Uśpienie Konta

Po złożeniu wniosku masz 180 dni na przekierowanie sprzedaży poprzez jeden ze swoich linków partnerskich.

Po poleceniu trzech kwalifikujących się transakcji sprzedaży, rozpatrzymy Twoje zgłoszenie w ciągu jednego lub dwóch dni i poinformujemy Cię o podjętej decyzji. Celem programu jest nawiązywanie partnerstwa z podmiotami, które posiadają dobrze działające witryny oferujące oryginalne i uznane treści. Sprawia to powstanie wzajemnie korzystnej relacji pomiędzy firmą Amazon a nowym partnerem. Możesz ponownie złożyć wniosek po założeniu swojej witryny.

Twoje zgłoszenie może zostać wycofane w przypadku braku wystarczającej liczby kwalifikujących się transakcji w okresie 180 dni po złożeniu zgłoszenia. Zarówno przywrócenie Twojego konta, jak również ID partnera po jego odrzuceniu jest niemożliwe.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku

Jeśli w ciągu 3 lat poprzedzających dany miesiąc kalendarzowy nie zarobiłeś(-łaś) żadnych opłat za reklamę, to pierwszego dnia tego miesiąca kalendarzowego możemy obciążyć Cię opłatą za utrzymanie konta, która zostanie odjęta od naliczonych i niezapłaconych opłat za reklamę. Opłata za utrzymanie konta będzie niższa niż kwota 10 USD lub kwota niezapłaconych naliczonych opłat za reklamę na Twoim koncie. Ponadto wszelkie nieopłacone naliczone opłaty za reklamę na Twoim koncie mogą podlegać ograniczeniom zgodnie z prawem stanowym. W trakcie podejmowania tych czynności Twoje konto zostanie zawieszone.