Jak wykorzystywać raporty

Można łatwo przeglądać swoje zarobki wedle programu z wyświetlonymi opłatami za polecenie i premiami, a także pobrać diagram zarobków dziennych. Kluczowe wskaźniki wydajności, takie jak kliknięcia, zamówione przedmioty, wysłane produkty i współczynniki konwersji, są odpowiednio eksponowane, aby umożliwić szybki podgląd. 

Zakładka Dzisiejsze zamówienia dostarcza dane o zamówieniach w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Dostępny jest podgląd tych danych dla pojedynczego Tracking ID lub wszystkich Tracking ID po wybraniu odpowiednich Tracking ID po lewej stronie panelu nawigacyjnego. 

Kiedy aktualizujecie raporty?

Raporty o zamówionych przedmiotach i premiach są aktualizowane w czasie zbliżonym do rzeczywistego. Oznacza to, że większość zamówień raportujemy w ciągu godziny od momentu złożenia zamówienia. Zmiana aktywności będzie widoczna na koncie w ciągu dnia. Aktualna wersja raportu o zarobkach jest zawsze datowana na dzień poprzedzający. Przykładowo, jeżeli przeglądasz raport o zarobkach we wtorek, dostępne będą zarobki uzyskane do poniedziałku włącznie. 

Czy mogę użyć wcześniejszych raportów?
Przez określony czas możesz korzystać z wcześniejszych raportów, klikając link „Powrót do klasycznego raportowania” (Return do Classic Reporting) w prawym górnym rogu.

Niestandardowy zakres dat (Custom Date Range): na stronie oferujemy opcję ustawienia dowolnego, niestandardowego zakresu dat, bez konieczności pobierania. Wybierz „Niestandardowy zakres dat” (Custom Date Range) w selektorze dat, zaznacz dowolny zakres dat obejmujący mniej niż 90 dni i kliknij „Zastosuj” (Apply). Możesz też wybrać automatycznie ustalone zakresy dat, w tym bieżący dzień (Today), ostatnie 7 dni (Last 7 days) oraz ostatnie 90 dni (Last 90 days).

Dzisiejsze zamówienia (Today’s Orders): od teraz w zakładce „Opłaty” (Fees) możesz przeglądać dzisiejsze zamówienia, w dodatku do zamówień i zarobków historycznych. Aby móc przejrzeć dzisiejsze zamówienia, wybierz „Dziś” (Today) z selektora dat w lewym górnym rogu i kliknij kartę „Opłaty” (Fees), by wyświetlić wszystkie zamówienia złożone dzisiaj. Należy kliknąć kartę „Premie” (Bounties), aby zobaczyć wszystkie premie z dzisiejszego dnia.

Raport trendów dziennych: Od teraz w karcie „Opłaty” (Fees) można przeglądać Raport trendów dziennych, obok Podsumowania Tracking ID, Efektywności według rodzaju linku oraz Trendów dziennych.