Wyłączone produkty

Zgodnie z Warunkami Współpracy Lista Wyłączonych Produktów może zmieniać się od czasu do czasu. Produkty dodawane do listy będą zwykle publikowane z wyprzedzeniem. Zachęcamy do regularnego sprawdzania listy, która jest dostępna tutaj:

Oświadczenie o produktach Programu Partnerskiego („Oświadczenie o produktach”)

Niestety nie jesteśmy w stanie podać szczegółowych informacji o tym, dlaczego niektóre produkty są dodawane do listy wyłączonych produktów, ani czy oraz kiedy elementy zostaną dodane do niej lub z niej usunięte.