Wyłączone produkty

Zgodnie z Warunkami Współpracy lista wyłączonych produktów może okresowo się zmieniać. Produkty dodawane do listy będą zwykle publikowane z wyprzedzeniem. Zachęcamy do regularnego sprawdzania listy, która jest dostępna tutaj.


Niestety nie jesteśmy w stanie podać szczegółowych informacji o tym, dlaczego niektóre produkty są dodawane do listy wyłączonych produktów, ani czy oraz kiedy elementy zostaną dodane do niej lub z niej usunięte.