Brak możliwości linkowania określonych produktów

Jeśli nie możesz zalinkować niektórych przedmiotów, może to wynikać z umów z pewnymi sprzedawcami i producentami, które zabraniają nam przekazywania Partnerom treści związanych z konkretnymi produktami lub włączania tych produktów do naszych narzędzi do linkowania. Mimo że nie możesz tworzyć linków do produktów oferowanych przez tych sprzedawców i producentów, wciąż będziesz otrzymywać przychody z tytułu prowizji, jeśli doprowadzisz do kwalifikujących się sprzedaży (o ile dany produkt nie znajduje się na naszej liście wyłączonych produktów).