Użycie linków partnerskich i reklam w trybie offline

Linki specjalne mogą być jedynie używane na zaaprobowanych stronach internetowych. Nie należy używać ich w wiadomościach e-mail, promocjach offline lub przy użyciu innych metod offline (np. w drukowanych materiałach, e-bookach, materiałach wysyłanych pocztą tradycyjną, załącznikach mailowych, innych dokumentach lub przy użyciu ustnych metod marketingu).