Otrzymałem(-am) ostrzeżenie na temat zgodności. Co powinno znajdować się w mojej odpowiedzi?

Twoja odpowiedź powinna zawierać następujące elementy: 

  • Listę wszelkich zmian dokonanych na Twoich stronach internetowych, które zostały wykonane w celu zapewnienia zgodności.
  • Potwierdzenia, że (a) lista stron internetowych podana w Twoich danych konta jest kompletna, dokładna i aktualna oraz zawiera strony w sieciach społecznościowych; (b) Twoje strony internetowe identyfikują Cię jako Partnera Amazon zgodnie z wymogami wynikającymi z Warunków Współpracy; oraz (c) zapoznałeś(-aś) się z Warunkami Współpracy (w tym także z Zasadami Programu) i Twoje strony internetowe są już z nimi zgodne.