Jak można monitorować Aplikacje z Urządzenia mobilnego

Możesz korzystać z tej samej nazwy użytkownika i tego samego hasła, a także zwrócić się o przydzielenie nowego StoreID w Strefie Partnera. Dla każdej wersji mobilnej OS i każdej odmiany aplikacji używaj oddzielnego ID do monitorowania pod Twoim App StoreID. Monitoruj Twoje aplikacje mobilne niezależnie od Twoich właściwości w Strefie Partnera, używając oddzielnego ID sklepu. Do korzyści zalicza się monitorowanie na poziomie indywidualnym, raportowanie i dopuszczenie w przyszłości do promocji Mobilnych Partnerów.