W jaki sposób można wbudować PAAPI w doświadczenie z korzystania z aplikacji mobilnej?

Zgodnie z Umową Licencyjną PAAPI, Punkt 4.(e): Bez naszej uprzedniej pisemnej zgody nie możesz korzystać z żadnej Treści reklamowej produktów w związku z jakąkolwiek stroną czy też aplikacją, przeznaczoną do użytku na urządzeniach mobilnych i innych urządzeniach ręcznych (przy czym zakaz ten nie dotyczy żadnej strony, która nie jest przeznaczona do użytku na takowych urządzeniach, ale może być przez nie otwierana, takiej jak na przykład strona nie zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych, która zostaje otwarta poprzez wyszukiwarkę internetową na tablecie), lub dekoderach telewizyjnych (na przykład cyfrowych nagrywarkach wideo, dekoderach satelitarnych, odtwarzaczach mediów strumieniowych, odtwarzaczach blu-ray lub odtwarzaczach DVD), albo telewizji z możliwością dostępu do Internetu (na przykład GoogleTV, Sony Bravia, Panasonic Viera Cast, lub aplikacje Vizio Internet).

Wskazówki:

Powyższe stwierdzenie dotyczy prawie wyłącznie aplikacji mobilnych. Aplikacje mobilne nie mają obecnie pozwolenia na posiadanie linków reklamowych do serwisu Amazon, jeżeli uprzednio nie zostanie podpisana poprawka. Bez uprzedniej zgody, wbudowywanie w aplikacje mobilnej linków do serwisu Amazon jest nadużyciem i dostęp do PAAPI każdego konta partnerskiego, dopuszczającego się nadużyć zostanie zablokowany.

W większości przypadków, z wyjątkiem stron przeznaczonych do użytku na urządzeniach mobilnych i innych urządzeniach ręcznych, możesz wyświetlać linki reklamowe serwisu Amazon klientom odwiedzającym Twoją stronę za pomocą telefonu.