Informacje dla partnerów z siedzibą w Luksemburgu

 Jeśli jesteś podatnikiem mającym siedzibę w Luksemburgu, może zaistnieć konieczność pobierania przez Ciebie od Amazon Europe Core Sarl Luksemburg podatku VAT za usługi świadczone w ramach Programu Partnerskiego. Obecna stawka podatku VAT w Luksemburgu na usługi wynosi 17%.

Rejestrując się jako partner Programu Amazon, należy przedstawić swój luksemburski numer rejestracyjny podatnika VAT. Alternatywą jest przesłanie swojego numeru rejestracyjnego podatnika VAT przez Strefę Partnera.

Po otrzymania raportu kwartalnego z wyszczególnionymi zarobkami w programie należy wystawić luksemburską fakturę VAT zgodną z obowiązującymi na terenie Luksemburga przepisami dotyczącymi fakturowania VAT. Faktura powinna ukazywać zarobki netto plus odpowiednią kwotę podatku VAT. Adres do fakturowania umieszczony jest poniżej. Po otrzymaniu poprawnej faktury VAT Amazon przeleje zarobki w programie wraz z naliczonym podatkiem VAT na konto partnera. W razie wątpliwości należy skonsultować się w sprawie szczegółów wymogów podatkowych z lokalnym urzędem podatkowym lub doradcą podatkowym.

Wszystkie faktury VAT należy kierować pod poniższy adres:

Amazon Europe Core Sarl
38 avenue John F. Kennedy
L-1855 Luksemburg
Luksemburg

Numer rejestracyjny VAT serwisu Amazon: LU26375245