Mieszkam w Luksemburgu. Czy Amazon wystawi mi fakturę wystawioną przez nabywcę?

Amazon nie wystawi faktury wystawionej przez nabywcę. Będziesz musiał(a) spełnić wymogi dotyczące fakturowania obowiązujące w kraju, w którym masz siedzibę. W razie wątpliwości doradzamy kontakt z lokalnym urzędem podatkowym lub doradcą podatkowym.