Informacje dla partnerów z siedzibą w UE, ale poza Luksemburgiem

Jeśli jesteś podatnikiem z siedzibą poza Luksemburgiem i rezydentem UE, nie wymaga się od Ciebie pobierania VAT-u od Amazon Europe Core Sarl. Zamiast tego Amazon Europe Core Sarl rozlicza się z VAT należnego za te dochody przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia. Dzieje się tak, ponieważ zgodnie z europejskimi przepisami dotyczącymi podatku VAT usługi marketingowe świadczone przez partnerów z UE z siedzibą poza Luksemburgiem podlegają obciążeniu podatkiem VAT w kraju, w którym ma siedzibę odbiorca usługi (patrz art. 44 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie podatku VAT).

Nawet jeśli usługi nie są obciążone podatkiem VAT w Twoim własnym kraju, europejskie przepisy dotyczące podatku VAT, ogólnie rzecz biorąc, wymagają od Ciebie wydawania faktur VAT na usługi świadczone innym firmom z siedzibą w UE. Wystawiając nam fakturę, nie nalicza się więc podatku VAT, należy jednak umieścić na niej numer VAT Amazon Europe Core Sarl Luksemburg (LU26375245), wyjaśnić, dlaczego nie nalicza się podatku VAT, jak też upewnić się, że wystawiona faktura VAT spełnia wszystkie wymogi kraju wystawienia. W razie wątpliwości należy skonsultować się w sprawie tych wymogów z lokalnym urzędem podatkowym lub doradcą podatkowym. Adres do fakturowania Amazon Europe Core Sarl znajduje się poniżej:

Amazon Europe Core Sarl
38 avenue John F. Kennedy
L-1855 Luksemburg
Luksemburg