Gdzie mogę znaleźć moje klucze dostępu?

Istniejące klucze dostępu możesz zlokalizować w Strefie Partnera, wybierając opcję „API reklamy produktowej” w rozwijanym menu „Narzędzia”. W kategorii „zarządzaj swoimi danymi dostępowymi” możesz wyświetlić swoje istniejące klucze dostępu lub „dodać dane dostępowe”, a następnie pobrać swoje klucze, korzystając z opcji „Pobierz dane dostępowe”.

Upewnij się, że zachowujesz informacje dotyczące kluczy dostępu w bezpiecznej lokalizacji. Będziesz używać tych danych dostępowych do wysyłania żądań do API reklamy produktowej. Jeśli stracisz ID klucza dostępu lub powiązany z nim klucz tajny, musisz utworzyć nową parę kluczy.