Jak czytać Raporty zarobków

Raport zarobków przedstawia produkty zamówione po wyświetleniu polecenia Partnera oraz wysłane.

Raport szczegółowy (Detailed Report) – Definicje kolumn

 • Nazwa przedmiotu (Item Name) – Nazwa produktu, za który Amazon płaci partnerowi prowizję.
 • Sprzedający (Seller) – Kolumna ta zawiera informacje o tym, czy produkt został dostarczony przez serwis Amazon czy sprzedawcę zewnętrznego sprzedającego na platformie.
 • Cena (Price) – Cena sprzedaży przedmiotu bez VAT dla produktów detalicznych. W przypadku produktów sprzedawców zewnętrznych cena zawiera już podatek VAT. Może to jednak ulec zmianie w przyszłości.
 • Stawka prowizji z tytułu pośrednictwa (Referral-Commission Rate) – Procent wartości w kolumnie Cena (Price), który Amazon wypłacił jako opłatę za polecenie produktu.

Informacje dotyczące stawek prowizji z tytułu pośrednictwa:

 • Ponieważ nie możemy płacić w nominałach mniejszych niż 1 cent, stawka za polecenie nie będzie zawsze odpowiadać osiągniętej wartości. Zatem jeżeli osiągniesz próg 7,5%, wyświetlane wartości mogą wynosić 7,50%, 7,49% lub 7,51%.
 • Stawka prowizji z tytułu pośrednictwa produktów z certyfikatem CE może być niższa od stawki obowiązującej dla Twojego aktualnego poziomu z powodu limitu prowizji za takie produkty.
 • Jeżeli wysłany produkt kwalifikuje się do bonusu za link bezpośredni (patrz punkt Jak czytać raporty zamówień (How to Read the Order Report)), będzie to widoczne także w stawce prowizji z tytułu pośrednictwa.
 • Wysłane przedmioty (Items Dispatched) – Liczba przedmiotów wyszczególnionych w kolumnie po lewej stronie wysłanych w określonym przedziale czasu.
 • Przychód (Revenue) – Łączna liczba wysłanych przedmiotów pomnożona przez cenę.
 • Zarobki (Earnings) – Suma prowizji zarobionych za wysłane produkty wyszczególnione w kolumnie po lewej stronie.

Definicje – Raport podsumowujący (Summary Report)

 • Łączna liczba produktów wysłanych przez Amazon.com (Total Amazon.com Items Dispatched) – Łączna liczba poleconych przez partnera produktów wysłanych do klienta przez serwis Amazon w określonym przedziale czasu wraz z uzyskanymi z tego tytułu przychodami i zarobkami.
 • Łączna liczba przedmiotów wysłanych przez sprzedawców zewnętrznych (Total Third Party Items Dispatched) – Łączna liczba poleconych przez Partnera przedmiotów wysłanych do klienta przez sprzedawców zewnętrznych w określonym przedziale czasu wraz z uzyskanymi przychodami i zarobkami.
 • Łączna liczba wysłanych przedmiotów (Total Items Dispatched) – Suma wszystkich przedmiotów wysłanych przez Amazon oraz sprzedawców zewnętrznych wraz z uzyskanymi przychodami i zarobkami.
 • Łączna liczba zwróconych produktów (Total items Returned) – Liczba zwróconych do serwisu Amazon produktów poleconych przez partnera, za które wcześniej partner otrzymał przychody i prowizje.
 • Łączna liczba refundacji (Total Refunds) – Liczba produktów poleconych przez partnera i zwróconych do sprzedawców zewnętrznych, za które wcześniej partner otrzymał przychody i prowizje.
 • Suma prowizji za polecenie (Total Referral Fees) – Suma jednostek, przychodów i prowizji uzyskanych przez partnera w danym przedziale czasu, pomniejszona o zwroty i refundacje w tym okresie.