Jak czytać Raport zamówień

Raport zamówień zawiera produkty zamówione po poleceniu ich przez Partnera i dostarcza informacje o tym, w jaki sposób klient został przekierowany do produktu lub z nim powiązany. Raport zawiera trzy sekcje: sekcję z wyszczególnieniem przedmiotów, które zostały zamówione w określonym przedziale czasu, przedmiotów, dla których zostały wygenerowane kliknięcia w danym okresie czasu, ale ostatecznie nie zrealizowano zamówienia w tym czasie, oraz sekcję z podsumowaniem.

Definicje kolumn

  • Nazwa przedmiotu (Item Name) – Nazwa produktu, który został zamówiony w wyniku polecenia.
  • Konwersja linku bezpośredniego (Direct-Link Conversion) – Jest to procent kliknięć linków bezpośrednich (definicja poniżej), które doprowadziły do finalizacji zamówienia przedmiotu przez link bezpośredni. Jeśli obok przedmiotu widnieje „N/A” (nie dotyczy), oznacza to, że zamówienie nie zostało zrealizowane przez link bezpośredni. Klient prawdopodobnie trafił na produkt przez link pośredni lub link bezpośredni innego produktu.
  • Kliknięcia linku bezpośredniego (Direct Link Clicks) – Liczba kliknięć przekierowujących użytkownika ze strony do serwisu Amazon.co.uk i podstrony z opisem wybranego przez Ciebie produktu. Linki bezpośrednie zawierają wyłącznie linki do produktów. Linki nieuznawane za bezpośrednie obejmują linki do strony głównej Amazon.co.uk, stron z wynikami wyszukiwania, stron kategorii produktów (np. Muzyka) oraz do list (np. Najlepsi sprzedający (Top Sellers)). Jako linków bezpośrednich nie klasyfikujemy również automatycznie generowanych linków polecających produkt (Recommended Product Links) i linków EZ.
  • Przedmioty zamówione przez linki bezpośrednie (Items Ordered Through Direct Links) – Liczba przedmiotów odpowiadających tytułom w lewej kolumnie, dla których nastąpiło przekierowanie przez link bezpośredni oraz zostało złożone zamówienie przez użytkownika.
  • Wszystkie inne zamówione przedmioty (All Other Items Ordered) – Liczba przedmiotów odpowiadających tytułowi w lewej kolumnie, które nie zostały zakwalifikowane do premii za link bezpośredni.
  • Łączna liczba zamówionych przedmiotów (Total Items Ordered) – Suma „przedmiotów zamówionych przez linki bezpośrednie” oraz „wszystkich innych zamówionych przedmiotów”.

Uwaga dotycząca ram czasowych raportu

Raport prezentuje kliknięcia oraz zamówienia z określonego przedziału czasowego. Partnerzy otrzymują opłatę za przedmioty umieszczone w koszyku zakupowym w ciągu 24-godzinnej sesji, a następnie zamówione w ciągu kolejnych 90 dni. W krótszych okresach jest możliwe przeglądanie zamówień bez kliknięć lub kliknięć bez prognozowanej liczby zamówień. Przykładowo możliwy jest podgląd zamówień, które zostały złożone z poziomu koszyka dawno temu i dlatego nie mają powiązanych kliknięć w danym przedziale czasowym. Umożliwiamy też podgląd kliknięć, które spowodowały dodanie do koszyka, ale klient nie zdecydował się jeszcze na zakup.

Uwaga do opcji „Produkty bez sekcji zamówień”

Ta sekcja pokazuje przedmioty, które wygenerowały linki bezpośrednie, ale dla których nie stworzono zamówienia w określonym przedziale czasu.