Jak odczytywać raport dla rodzaju linków

Raport dla rodzaju linków pokazuje wyniki różnych typów linków i reklam oferowanych w Programie Partnerskim w odniesieniu do zamówień i wysyłek produktów. Raport ma podobną strukturę jak inne opcje w Kreatorze linków oferowanym w Strefie Partnera.

Definicje kolumn

  • Rodzaj linku – Typ linku lub reklamy na stronie Partnera.
  • Odsłony – Liczba wyświetleń linku lub reklamy na stronie Partnera w określonym przedziale czasu. W przypadku reklam obsługiwanych przez serwis Amazon liczba odsłon jest mierzona także według liczby wyświetleń, które nasz serwer emitował na Twojej stronie. Na początku 2005 roku zmieniliśmy również format linków tekstowych oraz podstawowych linków graficznych w Strefie Partnera, tak aby zawierały jednopikselowy obraz gif. Tworzone od tego czasu linki tekstowe pozwalają nam mierzyć liczbę wywołań obrazu gif, a tym samym liczbę odsłon dla tego rodzaju linków. Śledzenie odsłon niektórych reklam nie jest możliwe. W tym przypadku informacje o odsłonach są domyślnie ustawione jako N/A (nie dotyczy).
  • Współczynnik klikalności – Jest to odsetek czasu, w którym użytkownicy kliknęli wyświetlaną reklamę; liczba kliknięć dzielona przez liczbę odsłon. Należy pamięć, że jeżeli zmienisz adres URL podany dla nowego linku tekstowego w celu usunięcia jednopikselowego obrazu gif, system zarejestruje prawdopodobnie więcej kliknięć niż odsłon.
  • Kliknięcia – Liczba kliknięć danego linku (opisanego w kolumnie po lewej) ze strony Partnera w określonym przedziale czasu.
  • Twoja konwersja – Odsetek kliknięć zakończonych realizacją zamówienia. Jak wyjaśniono w odniesieniu do raportu zamówień, termin sporządzenia raportu może wpłynąć na wyniki w tym wierszu. Jeżeli ostatnie kliknięcie klienta zakończy się dodaniem produktu do koszyka w celu dokonania zakupu w przyszłości, nie wyświetli się żadne zamówienie do momentu zakończenia procesu przez kupującego (zakładając, że nastąpi to w ciągu 90 dni).
  • Zamówione przedmioty – Łączna liczba przedmiotów zamówionych (bezpośrednio i pośrednio) w przedziale czasu określonym przez rodzaj linku po lewej stronie.
  • Wysłane przedmioty – Liczba przedmiotów, do których odnosi się rodzaj linku z lewej kolumny, wysłanych w określonym przedziale czasu.
  • Zarobki z prowizji z tytułu pośrednictwa – suma prowizji zarobionych za sprzedaż wygenerowaną z linków w kolumnie po lewej stronie. Uwaga: Wygenerowane przychody z tytułu prowizji odnoszą się WYŁĄCZNIE do sprzedaży produktów.

Uwaga dotycząca ram czasowych raportu

Raport prezentuje odsłony, kliknięcia, zamówienia oraz wysyłki z określonego przedziału czasowego. Partnerzy otrzymują opłatę za przedmioty umieszczone w koszyku zakupowym w ciągu 24-godzinnej sesji, a następnie zamówione w ciągu kolejnych 90 dni. W krótszych okresach jest możliwe przeglądanie zamówień bez kliknięć lub kliknięć bez prognozowanej liczby zamówień czy wysyłek. Przykładowo możliwy jest podgląd zamówień, które zostały złożone z poziomu koszyka dawno temu i dlatego nie mają powiązanych kliknięć w danym przedziale czasowym. Umożliwiamy też podgląd kliknięć, które spowodowały dodanie do koszyka, ale klient nie zdecydował się jeszcze na zakup lub zamówienie zrealizowano, ale nie wysłano jeszcze produktu.