Dlaczego mam ujemne saldo konta?

Sporadycznie może się zdarzyć, że duża liczba produktów wysłanych w minionym miesiącu (za które otrzymałeś już wynagrodzenie) została zwrócona lub zrefundowana w bieżącym miesiącu. Tym samym wysokość Twoich należności wobec nas przekracza Twoje wpływy za opłaty za reklamę w danym miesiącu. Oznacza to ujemne saldo konta. Jeżeli taka sytuacja wystąpi, odliczymy kwotę powstałego zobowiązania od przyszłych wpływów za opłaty za reklamę. Nie będzie zatem konieczności przesyłania nam pieniędzy.