Które produkty kwalifikują się do uzyskiwania przychodów z tytułu prowizji i jakie prowizje są naliczane?

Partnerzy uzyskują przychody z prowizji, jeżeli użytkownicy klikną podane na ich stronie linki przekierowujące do serwisu Amazon.com, dokonają zakupu, a produkt zostanie wysłany. Mogą to być linki do: pojedynczych produktów, stron wyników wyszukiwania, strony głównej lub wszelkich innych stron w serwisie Amazon. Partnerzy mogą również umieścić wyszukiwarki produktów na swojej stronie. Pamiętaj, że przychody z prowizji są obliczane na podstawie ceny sprzedaży, a nie ceny ofertowej każdego kwalifikującego się produktu. Sposób uzyskiwania przychodów z prowizji zgodnie z planem płatności dostępny jest pod adresem: Taryfa przychodów z tytułu prowizji w Programie Partnerskim.