Jaka jest różnica między trzema rolami użytkowników (Pełen dostęp, Dostęp do raportów i Dostęp podstawowy) powiązanymi z moim kontem?

Te 3 role mają przypisane różne poziomy dostępu na koncie Strefy Partnera. Dostępne są następujące opcje:

Pełen dostęp (poprzednio główny): Użytkownik z pełnym dostępem jest głównym posiadaczem konta (po jednym na konto). Użytkownik w tej roli ma dostęp do wszystkich części Strefy Partnera oraz jest upoważniony do edytowania informacji o odbiorcy płatności, wybierania planów i metod płatności, a także zatwierdzania dostępu nowych użytkowników do konta. Ponadto ten użytkownik otrzymuje najistotniejsze informacje dotyczące Programu Partnerskiego. Dlatego adres e-mail dla tej roli powinien być regularnie sprawdzany.

Dostęp do raportów (poprzednio drugorzędny): Rola użytkownika Dostęp do raportów pozwala na dostęp do raportów oraz do wszystkich funkcji Strefy Partnera, do których ma dostęp użytkownik w roli Podstawowej. Użytkownik w tej roli nie ma jednak dostępu do informacji o odbiorcy płatności, planów/metod płatności, ani do zarządzania użytkownikami.

Podstawowy dostęp (nowy): Użytkownik w tej roli ma najbardziej ograniczone uprawnienia dostępu w Strefie Partnera. Oznacza to dostęp do pomysłów na treści, narzędzi do tworzenia linków, stron pomocy i centrum zasobów. Użytkownicy w tej roli nie posiadają dostępu do raportów.

Nazwy ról poniżej Administrator konta Dostęp do Linków do produktów, Narzędzi, Promocji Dostęp do Raportów
Pełen dostęp (poprzednio główny) Tak Tak Tak
Dostęp do raportów (poprzednio drugorzędny) Nie Tak Tak
Podstawowy dostęp (nowy) Nie Tak Nie