Dodawanie/usuwanie użytkowników i ponowne przypisywanie ról użytkownikom

Tylko użytkownik z pełnym dostępem (właściciel konta) może dodawać/usuwać użytkowników i ponownie przypisywać role użytkownikom konta.
Aby dodać nowego użytkownika:

 1. Zaloguj się do Strefy Partnera na stronie Partnerów Amazon.
 2. Najedź kursorem na swój adres e-mail i kliknij „Ustawienia konta” (Account Settings).
 3. Kliknij „Zarządzaj użytkownikami konta” (Manage Account Users), aby przejść do strony zarządzania użytkownikami.
 4. Kliknij „Dodaj użytkowników” (Add Users).
 5. Wprowadź adres e-mail, któremu chcesz udzielić dostępu do swojego konta i wybierz poziom dostępu z rozwijanego menu. Po zakończeniu kliknij przycisk „Dodaj” (Submit).
 6. E-mail z zaproszeniem oraz instrukcjami dotyczącymi rejestracji i dołączenia do konta zostanie wysłany na adres e-mail podany powyżej. Odbiorca wiadomości e-mail będzie miał 48 godzin na zarejestrowanie się, zanim link wygaśnie.
 7. Jeśli odbiorca nie podejmie żadnych działań w ciągu 48 godzin, link wygaśnie i będzie konieczne wysłanie do niego nowego zaproszenia. Zrobisz to powtarzając powyższe kroki.

Aby usunąć istniejącego użytkownika:

 1. Zaloguj się do Strefy Partnera na stronie Partnerów Amazon.
 2. Najedź kursorem na swój adres e-mail i kliknij „Ustawienia konta” (Account Settings).
 3. Kliknij „Zarządzaj użytkownikami konta” (Manage Account Users), aby przejść do strony zarządzania użytkownikami.
 4. Kliknij „Obecni użytkownicy” (Current Users).
 5. Zaznacz pole usuwania obok adresów e-mail, których nie chcesz już mieć na swoim koncie.
 6. Aby potwierdzić, kliknij „Zachowaj zmiany” (Save Changes).

Aby ponownie przypisać role użytkownikom:

 1. Zaloguj się do Strefy Partnera na stronie Partnerów Amazon.
 2. Najedź kursorem na swój adres e-mail i kliknij „Ustawienia konta” (Account Settings).
 3. Kliknij „Zarządzaj użytkownikami konta” (Manage Account Users), aby przejść do strony zarządzania użytkownikami.
 4. Kliknij „Obecni użytkownicy” (Current Users).
 5. Wyszukaj adresy e-mail, dla których chcesz zmienić role. Wybierz żądaną rolę użytkownika z rozwijanego menu obok adresów e-mail.
 6. Aby potwierdzić, kliknij „Zachowaj zmiany” (Save Changes).