Czy kilka osób może uzyskać dostęp do mojego konta?

Tak. Aby upoważnić osoby trzecie, zaloguj się do Strefy Partnera, używając swojego głównego adresu e-mail. 

  • Wybierz ustawienia konta (Account Settings) w prawym górnym rogu strony głównej, a następnie kliknij opcję zarządzania użytkownikami konta i ustawiania głównego adresu e-mail (Manage account users and select your primary e-mail address). 
  • W polu dodawania nowych użytkowników (Add a New User) wpisz adresy e-mail osób, które chcesz dodać. Każdy nowy użytkownik otrzyma wiadomość e-mail z zaproszeniem zawierającym link do Strefy Partnera. 
Przy pierwszym logowaniu nowy użytkownik otrzyma kod potwierdzający i będzie musiał przesłać go do Ciebie w celu jego weryfikacji i akceptacji. 

Nowi użytkownicy będą mogli wprowadzać zmiany w informacjach o koncie (adres URL, dane kontaktowe, profil strony) w Strefie Partnera. Ponadto będą mieli także dostęp do Kreatora linków. Jednakże zmiany dotyczące głównego adresu e-mail, informacji o odbiorcy oraz metodach płatności mogą być dokonywane wyłącznie przez osobę logującą się do systemu z wykorzystaniem głównego adresu e-mail i hasła.