Wytyczne dotyczące wgrywania zdjęć w Programie Amazon Influencer

Twoje zdjęcia muszą spełniać następujące wymagania: 
* Minimalna szerokość: 105 pikseli 
* Obsługiwany format pliku: .jpg, .jpeg, .png lub .bmp 
* Maksymalny rozmiar pliku: 5 MB 
* Rozdzielczość większa niż 72 dpi