Jak mogę podzielić moją stronę na kategorie, wykorzystując listę pomysłów?

Przejdź na swoją stronę (www.amazon.pl/shop/YourHandle).
 
Pojawi się „widok właściciela strony”. Jeśli tworzysz listę pomysłów po raz pierwszy, ustawiamy Twoją aktualną listę jako pierwszą kategorię, ale prawdopodobnie zdecydujesz się zmienić jej zawartość oraz nazwę. W tym celu kliknij ikonę ołówka znajdującą się pod nazwą listy. Zmień nazwę listy i dodaj jej opis. Uwaga: widok właściciela strony jest przeznaczony wyłącznie dla Ciebie. Gdy zmienisz nazwę listy, zostanie ona również zaktualizowana w widoku publicznym. Jeśli widzisz inne listy na swojej stronie, dzieje się tak dlatego, że w przeszłości utworzono już listy pomysłów. Możesz zachować te listy na swojej stronie lub je skasować.
 
Wszelkie listy pomysłów tworzone za pomocą tego konta będą również generowane w witrynie sklepu Influencer.
Aby utworzyć nową listę, kliknij przycisk „Create an Idea List” (Utwórz listę pomysłów) w widoku właściciela strony.
 
Dodaj produkty do swojej listy. Możesz to zrobić na dwa sposoby:
  1. Wpisz nazwę w pasku wyszukiwania, aby zobaczyć produkty pasujące do wyszukiwanej frazy. Kliknij + w lewym górnym rogu, aby dodać produkt do listy.
  2. Możesz także przejść do konkretnej strony produktu w serwisie Amazon.com, znaleźć przycisk „Add to List” (Dodaj do listy) w obszarze „Add to Cart” (Dodaj do koszyka) i dodać produkt do właśnie utworzonej listy.