Co się stanie z moimi przychodami z tytułu prowizji, jeśli nie przekroczą one minimalnego progu dla płatności?

Jeśli należna Ci kwota nie przekroczy 100 PLN (w przypadku płatności w formie bezpośredniego przelewu na konto), Twoje prowizje zostaną dodane do całkowitej kwoty należnej za kolejny miesiąc.