Kiedy kończy się miesiąc?Miesiąc kończy się o godz. 23:59 ostatniego dnia miesiąca.

Przychody z tytułu prowizji są wypłacane bezpośrednim przelewem na konto, w postaci bonu podarunkowego do wykorzystania w serwisie Amazon.pl lub w formie czeku. Wypłaty zlecane są około 60 dni po zakończeniu miesiąca, za który zostały naliczone.