Jak mogę przejrzeć swoją historię płatności?

Twoja historia płatności jest dostępna na Twoim koncie i obejmuje uzyskane przychody z prowizji z tytułu pośrednictwa, wszelkie zmiany na Twoim koncie oraz wypłacone kwoty. Możesz też skorzystać z Raportu przychodów, aby otrzymać szczegółowe informacje na temat produktów, w których sprzedaży pośredniczyłeś(-łaś) w dowolnie wybranym okresie.